แพลนท์ปูนขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม. ต่อวัน (ไซโลนอน)

แพลนท์ปูนขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม. ต่อวัน (ไซโลนอน)

งานโยธา ฐานไซโล ฐานเครื่องจักร บ่อบำบัดน้ำเสีย งานอาคารควบคุม อาคารสำนักงาน รั้วสังกะสีเขียวและสแลนท์ ถนนคอนกรีต งานไฟฟ้า 3 เฟสและตู้เมน


Page 2 of 2«12