แพลนท์ปูนขนาดกำลังผลิต 200 ลบ.ม. ต่อวัน (ไซโลตั้ง)

สถานที่
……………….หนองข่า จ. ชลบุรี

เจ้าของงาน
……………….บริษัท บอรอลคอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
ลัษณะงาน
……………….งานโยธา ฐานไซโล ฐานเครื่องจักร บ่อบำบัดน้ำเสีย งานอาคารควบคุม อาคารสำนักงาน รั้วสังกะสีเขียวและสแลนท์ ถนนคอนกรีต งานไฟฟ้า 3 เฟสและตู้เมน