วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะการทำงาน : วิศวกรควบคุมงาน รับผิดชอบควบคุมหน้างานให้ดำเนินไปตามแผนงาน ประสานงานกับเจ้าของงานและผู้รับเหมาย่อย ถ้าสามารถถอดแบบประมาณราคาคร่าวๆได้ หรือ เขียน Drawing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าผู้สมัครผ่านงานจากบริษัทด้านรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระดับเงินเดือน : ตามแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา)
2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถทำงานย้ายไปตาม site งานได้
4. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
5. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Word Excel
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ใช้งาน Autocad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ