วิศวกร ตรวจสอบคุณภาพ (QC) - งานระบบ (ก่อสร้างบ้าน)

ลักษณะการทำงาน : ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระดับเงินเดือน : ตามแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา
2. มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานสถาปัตย์และงานระบบ
3. หากผ่านงานบ้านหรือคอนโดโครงการจัดสรร งานตรวจสอบบ้านหรือที่พักอาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใจรักในการให้บริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี