วิศวกรขาย Sale Engineer งานโยธา/ก่อสร้าง/ไฟฟ้า

ลักษณะการทำงาน : วิศวกรไฟฟ้าหรือโยธา
1. หาลูกค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบบ้านหรือคอนโดก่อนจะเซ็นต์รับมอบบ้านจากโครงการ
2. ออกตรวจบ้าน/คอนโด และดูแลและประสานงานกับลูกค้าระหว่างตรวจ กลับมาทำรายงานการตรวจส่งลูกค้า

ระดับเงินเดือน : ตามแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีด้านไฟฟ้าหรือโยธา (วุฒิด้านอื่นจะรับพิจารณาหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)
2. มีใจรักงานบริการและมี service mind
3. เคยผ่านงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
5. มีความรู้ในงานก่อสร้างบ้านทั้งงานสถาปัตย์และงานระบบ มีความรู้ในงานเดินไฟฟ้าภายในบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี