วิศวกร ตรวจสอบคุณภาพ (QC) - งานโยธา-งานสถาปัตย์

ลักษณะการทำงาน : ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยละเอียด หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระดับเงินเดือน : ตามแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา (ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา)
2. มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานโยธาและสถาปัตย์
3. ผ่านงานตรวจสอบบ้านหรือที่พักอาศัย หรือเคยทำงานบ้านจัดสรร
4. มีใจรักในการให้บริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
5. หากมีรถยนต์หรือรถกระบะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี