เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ลักษณะการทำงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่องานกับเรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุ 23ปีขึ้นไป
3. มีใจรักในงานด้านบริการ
4. มีทักษะการพูดและการให้คำแนะนำ
5. เคยมีการฝึกงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ต้องผ่านการฝึกอบรมงานจากทางศูนย์ก่อนเริ่มทำงาน